Opublikowano w

Folder informacyjny multimedialnego systemu dydaktycznego Unitrain. Projekt layoutu czterostronicowej broszury z ostatnią, tabelaryczną stroną obróconą do poziomu. Format A3 składany do A4. Docelowa realizacja: druk cyfrowy z foliowaniem matowym.